Årsmøte Garmo IL

Postet av Ann-Kristin Vangberg den 28. Feb 2019

Det blir årsmøte i Garmo Idrettslag i Skogheim mandag 18.mars kl. 19.00

Foreløpig sakliste:

1. Godkjenne dei med stemmerett

2. Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane

3. Velje dirigent(ar), referent(ar) og 2 medlemmar til å skrive under protokollen

4. Handsame idrettslaget si årsmelding, irekna evt. gruppeårsmeldingar

5. Handsame idrettslaget sitt rekneskap i revidert tilstand

6. Handsame forslag og saker

7. Fastsetje medlemskontingenten.

8. Vedta idrettslaget sitt budsjett

9. Handsame idrettslaget sin organisasjonsplan

10. Gjere fylgjande val;

a) Leiar og nestleiar.

b) 3 styremedlemmar og 2 varamedlemmar.


c) Andre val i høve til organisasjonsplan vedteken av årsmøtet, jf. Pkt. 9.

d) 2 revisorar.

e) Val av representantar til Lom Idrettsråd.

f) Valkomité med leiar og 2 medlemmar og 1 varamedlem for neste årsmø

te.


Eventuelle saker må meldast inn til styret snarleg. 


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline